Stora Råby

Stora Råbyprojektet  har utarbetats av en grupp inom Lunds Släktforskarförening bestående av Sigbritt Jönsson, Carl Gustaf Ask, Leif Pettersson, Anders Larsson, Guno Haskå, Åke H Moberg mfl. Guno Haskå har varit rådgivare för uppläggningen av de olika registren samt utarbetat databaserna och överfört dem till runtimeversioner av Filemaker.

CD-skivorna kan beställas från Lunds Släktforskarförening www.sgf.se/lund