Skånska knektar v.2

Den andra versionen av Skånska knektar har utökats med ett regemente samtidigt som familjeuppgifterna för tusentals knektar har uppdaterats.

Denna CD innehåller uppgifter om ca 66 000 knektar från följande regementen: Indelta ryttare vid Skånska Dragon- och husarregementena (ca 1710-1901), indelta soldater vid Norra och Södra Skånska infanteriregementena (ca 1810-1901) och värvade ryttare vid Kronprinsens husarregemente (1758-1927).

Det är i huvudsak ”nummer-karlarna” som är upptagna för de indelta regementena. För Kronprinsens husarer är befäl och civilmilitär personal också registrerade.

Boken beställs på Skånes Släktforskarförbunds hemsida www.sgf.m.se