Perstorps kyrkobok 1883-1894

Denna CD-skiva omfattar tiden då Skånska Ättikfabriken startade sin verksamhet vilket märks på befolkningens sammansättning. Den tidigare helt dominerande lantbruksbefolkningen hade sedan några decennier fått starka inslag av hantverkare, handlare och järnvägsanställda men nu kom också arbetare och tjänstemän vid den nya fabriken.

Perstorp C:5 innehåller register över födda/döpta, vigda/trolovade och döda/begravda för tiden 1883-1894. Dessutom finns ett totalregister där alla personer som omnämns i kyrkboken är upptagna. Här finns också dopvitten och anhöriga till avlidna registrerade. Samtliga uppgifter har noggrant kontrollerats mot originalhandlingen som förvaras i Lunds landsarkiv.
Avskrifterna är bokstavstrogna. Uppgifter som gäller namn, ort och titel finns dessutom normaliserade i särskilda fält.
Sökningar kan ske i alla fält. Utskrifter kan göras i form av listor med alla viktiga data eller i form av en blankett för varje post där samtliga uppgifter är medtagna.

Skivan kan köpas på Perstorps bibliotek, Åsbo häraders släktforskarförening eller genom inbetalning på bankgiro 5521-2989. Pris (inkl. porto): 150:-