Perstorps kyrkobok 1862-1882

Databasen omfattar Perstorps kyrkböcker för tiden 1862-1882 och innehåller dels register över födda, vigda och döda, dels ett totalregister där alla personer (ca 4 000) som är omnämnda i de tre övriga registren är upptagna.

Denna tidsperiod omfattar den tid då industrialismen gjorde sitt intåg i Perstorp. Carl Wendt köpte Gustafsborg 1867 och ett sågverk anlades samma år. Den första industrin, Wattenqvarnen Stensmölla, kom 1870 och 1881 startade Wilhelm Wendt Stensmölla Kemisk tekniska industri som var början till Skånska Ättikfabriken. För att klara driften av de nya fabrikerna anställdes arbetare och tjänstemän varav en del inflyttade från andra orter. Den nyanlagda järnvägen behövde också en mängd arbetskraft. Därtill kom handlande och olika hantverkare vilket gjorde att Perstorps befolkning växte.

CD-skivan beställs från Guno Haskå genom inbetalning på bankgiro 5521-2989. Den kostar 150:-. inklusive portokostnader. Skivan säljs också på Perstorps bibliotek och av Åsbo släkt- och hembygdsforskarförening.

E-post: guno@haska.se