Perstorps kyrkobok 1680-1767

Det skånska Glasbruket i Perstorp byggdes 1691 och avvecklades 1762. Under denna tid utgjorde de anställda vid bruket, varav huvuddelen var tyska glasblåsare, en stor del av Perstorps befolkning. Mer än hälften av föräldrarna till de barn som föddes i socknen under denna tid var knutna till glasbrukets verksamhet.

Databasen är upplagd på samma sätt som min tidigare utgivna databas över motsvarande kyrkobok från Oderljunga. Den omfattar alla noteringar i kyrkoboken och är uppdelad i tre register (födda, vigda och döda) med drygt 2100 poster. Dessutom finns ett Total-register som omfattar nära 15 000 poster. Där ingår personerna i de tre andra registren, inklusive dopvittnen och alla andra som är omnämnda i kyrkoboken.

Samtliga uppgifter har noggrant kontrollerats mot originalhandlingen som förvaras i Lunds landsarkiv. Avskrifterna är bokstavstrogna. Uppgifter som gäller namn, ort och titel finns dessutom normerade i särskilda fält.

Sökningar kan ske i alla fält ­– både normerade och onormerade. Utskrifter kan göras i form av listor med alla viktiga data eller i form av en blankett för varje post där samtliga uppgifter är medtagna.

I databasen ingår ett omfattande program med råd och anvisningar samt några bildexempel från originalboken.

För att kunna använda databasen behövs inget annat program än den Runtime-version av FileMaker Developer som medföljer. Systemkrav är för PC Windows 2000, XP eller senare.

CD-skivan beställs från Guno Haskå genom inbetalning på bankgiro 5521-2989. Den kostar 150:- inklusive portokostnader. Skivan säljs också på Perstorps bibliotek och av Åsbo släkt- och hembygdsforskarförening.

E-post:   guno@haska.se