Oderljunga kyrkobok 1680-1767

Oderljungas första kyrkobok för tiden 1680-1767 finns nu som databas på CD. Databasen omfattar alla noteringar i kyrkoboken. Uppgifterna är uppdelade i tre register (födde, vigda och döda) med drygt 2600 poster. Dessutom finns ett Totalregister som omfattar ca 17 000 poster. Där ingår personerna i de tre andra registren inklusive dopvittnen och alla andra personer som är omnämnda i kyrkboken.

Samtliga uppgifter har noggrant kontrollerats mot originalhandlingen som förvaras i Lunds landsarkiv.

Avskrifterna är bokstavstrogna. Uppgifter som gäller namn, ort och titel finns dessutom normerade i särskilda fält.

Sökningar kan ske i alla fält – både normerade och onormerade. Utskrifter kan göras i form av listor med alla viktiga data eller i form av en blankett för varje post där samtliga uppgifter är medtagna.

I databasen igår också ett omfattande program med råd och anvisningar samt några bildexempel från originalboken.

För att kunna använda databasen behövs inget annat program än den Runtimeversion av Filemaker 7 som medföljer. Systemkrav för PC är Windows 2000, XP eller senare.

CD-skivan kan beställas från Guno Haskå genom inbetalning på bankgiro 5521-2989. Den kostar 150:- inklusive portokostnader. Skivan säljs också på Perstorps bibliotek och av Åsbo släkt- och hembygdsforskarförening.

Guno Haskå   Hemsida: (www.haska.se)  E-post: guno@haska.se