På Skånska glasbrukets tid

Boken handlar om glasbrukstiden i Perstorp åren 1691–1762 och bygger på många olika källor i arkiven med domböckerna i en central roll. Utgångspunkten är personhistorisk, där arbetarna vid bruket och deras verksamhet får den mest omfattande behand–lingen. Detta svarar både mot det stora allmänna intresset för släktforskning och mot det mera speciella intresset för de in–vandrade glasarbetarnas ursprung och verksamhet i Sverige.

Den tidigare litteraturen om Skånska glasbruket är sparsam, bara tre böcker totalt, och ingen av dem innehåller någon täckande undersökning av de som arbetade där. De flesta av de artiklar som därutöver publicerats tillför inte heller mycket eftersom de mestadels bygger på resultat från någon av de tre böckerna. Med denna bok täcks allt det arbetande folket vid glasbruket inklusive familjer in.

Glasbrukets historia kan emellertid inte skiljas från socknens. Därför har boken också vidare perspektiv genom att bruket och dess verksamhet placeras in i det övriga samhället, och boken blir därvid en bred person- och lokalhistorisk skildring av Perstorp under ca 70 år. Tiden präglas då bl.a. av kyrkans makt och av inverkan från de stora krigen och av övrig samhällsutveckling.

Ytterligare ett perspektiv i boken är det industrihistoriska. Under 1600-talet fanns det endast några få industrier i Skåne: Andrarums alunbruk, Klippans pappersbruk och Torsebro krutbruk. Efter Skånes övergång till Sverige tillkom bl.a. behovet av skånskt bruksglas. Transporterna från glasbruken i Stockholm var alltför besvärliga och produktionen vid ett par mindre glasbruk i nordöstra Skåne täckte inte behovet. Byggandet av det nya glasbruket på Henrikstorps gård i Perstorps socken var en av flera åtgärder för att till Sverige integrera de nya områden som erövrats från Danmark.

Boken är ett resultat av över 10 års arkivforskning som i sin tur föregicks av en stor undersökning av livet i Perstorp och Oderljunga under början av 1800-talet, redovisad i boken ”På Prosten Hjertstedts tid”. Den dokumentation jag nu tagit fram om glasbrukstiden har blivit ytterst omfattande och har inte på långa vägar kunnat presenteras i sin helhet här. Men systematiska och fylliga källhänvisningar avser att ge den intresserade möjligheter att nysta vidare i det oerhört rika materialet. Boken innehåller också fylliga register över omnämnda personer, orter, yrken etc. Boken kan, efter den 19 december 2018, köpas på Landsarkivet/ACS i Lund, Plastens hus,  biblioteket i Perstorp och Klippans bokhandel samt från slutet av januari hos Åsbo Släkt- och Folklivsforskare i Klippan. Pris 380:- Jag kan också skicka boken. Beställning och betalning via SWISH eller bankgiro (porto inrikes 80:-/ex, utrikes 180:-/ex.) Den som vill kan också hämta boken hos mig. Kontakta mig i så fall. Glöm inte att lämna namn och adress när ni beställer böcker!

Karhögstorg 2B, lgh 2101,
223 58 Lund.

Tel. 046-2115957. Bankgiro 5521-2989. SWISH: 0760957860 E-post: guno@haska.se