Ewa Johansson – Släktforskningens mysterier

Lärobok i Släktforskning, femte reviderade upplagan. Kristianstad 2010. Monitorförlaget.

Författaren Ewa Johansson har en stor erfarenhet av släktforskning och har under många år arbetat som kursledare. Några av bokens kapitel har skrivits av andra författare varav Guno Haskå har bidragit med följande.

Krigsarkivet

Huvuddelen av originalhandlingarna gällande det svenska försvaret förvaras i Krigsarkivet men stora delar av rullorna är fotograferade. Under senare år har olika föreningar registrerat framför allt generalmönsterrullorna.

I kapitlet redogör jag kortfattat för skillnaderna mellan indelt, värvad, stamanställd och värnpliktig personal. Jag ger också exempel på namngivningen med s.k. soldatnamn med utgångspunkt från mina erfarenheter från arbetet med Skånes Knektregister.

Kvalitet inom släktforskningen

Många släktforskare, särskilt nybörjarna har liten kännedom om hur man dokumenterar sina resultat och bedömer deras tillförlitlighet. I kapitlet redovisas hur man skall göra hänvisningar till originalhandlingar, arkivhandlingar på fiche-kort, böcker och till avfotograferade arkivhandlingar på Internet.

Det stigande intresset för släktforskning är till stor del ett resultat av de ökade möjligheterna att  via nätet leta efter sina förfäder. Tyvärr är det dock så att nybörjarna i sin glädje över att hitta nya anor inte alltid reflekterar över hur tillförlitliga uppgifterna är. I kapitlet ges anvisningar och råd hur man skall se källkritiskt på sina resultat. För en noggrannare genomgång hänvisas till utredningen Kvalitet inom Släktforskningen.