Böcker

Norra Åsbo häradsrätt Dombok 1680-1681. (Tillsammans med Birgitta Tuvestrand och Ola Svensson)

Kvalitet inom släktforskningen. (Tillsammans med Annika Otmark och Bodil Persson). Utredning för Sveriges släktforskarförbund. 2001.

Skånsk litteratur för släktforskare. (Tillsammans med Olof Cronberg och Ingrid Gottfries). 2000.