Artiklar

Artiklar (urval)

 1. Fasta och rörliga helgdagar. Skånegenealogen 1979.
 2. Snickaren och tingshusvaktmästaren Fredrik Woll (Kävlinge). Anteckningar ur almanackor 1824-1900. Kävlingebygden nu och då 1981.
 3. Stävie 13 Anteckningar ur almanackor, 1859-1920. Tornabygden. Årgång 13 1981.
 4. Ett äktenskapsmål 1632. SkåneGenealogen 1982.
 5. Trohetsförsäkran för Oderljunga och Perstorp 1677. Ibm. 1986
 6. Tidningar som hjälpmedel i genealogisk forskning. SkåneGenealogen 1981:2 (Även publicerad i SkåneGenealogen 2003:1 och i Tidningen Släktdata 4 1997)
 7. En tragisk tågolycka i Sösdala. Göinge-Bladet Nr 1 1985.
 8. Bränder i V:a Göinge enligt domböckerna (-1829). Registrerade i V:a Göinge hembygdsförenings skriftserie 1986-1989 av Sigurd Svensson. V:a Göinge Hembygdsförening 1990.
 9. Från Tjyvakroken till kärnkraftverk. Ingår i Barsebäck – En bygd i förvandling. Margareta Sjöstedt/Skånes Genealogiska Förbund 1996.
 10. Hallänningar i Morris Run. Hallandsfarares Information, Nr 39 1998.
 11. Haverdals by och Annies gård (Harplinge, Halland) Hallandsfarares Information, Nr 41 1998.
 12. Utdrag ur Länskungörelser från Malmöhus län. (Häfte med 100 exempel)
 13. Utdrag ur Länskungörelser från Malmöhus län. SkåneGenealogen 1998:2
 14. Erik Ahlberg. Boktryckaren och Skånes Genealogiska Förbunds entusiastiske hedersmedlem är död. (Tillsammans med Kerstin Gunnarsson, född Ahlberg) SkåneGenealogen 1998:2
 15. Statistisk undersökning av skånsk släktforskning. SkåneGenealogen 1999:2
 16. Skånes Knektregister. SkåneGenealogen 1999:2
 17. Från Primer till Sluth. Skånska knektar i nytt register. I hast hälsar. Festskrift till Göran Hallberg. Dialekt och Ortnamnsarkivet 1999 och i SkåneGenealogen 2000:2
 18. Släktforskning och kvalitet. Släktcirkeln. Forum för cirkelledare 24. 2003.
 19. Några byordningar från N. Åsbo härad. Åsbo Släktblad 2003:2
 20. Byordning från byarna Smålarp och Holm i Gråmanstorp socken, N:a Åsbo Härad. SkåneGenealogen 2004:1
 21. Var stinsen i Sösdala oäkta halvbror till biskopen i Lund? SkåneGenealogen 2004:1
 22. Lösningen på ett 30-årigt släktforskarproblem. Johanna Christina Johansdotter i Ybbarp Perstorp. Åsbo Släktblad 2004:2
 23. Person- och lokalhistoria i undervisningen. Lundagenealogen 2004:2
 24. Källor för hembygdsforskning. Lundagenealogen 2005:2
 25. Åsbo häraders sigill. Åsbo Släktblad 2007:2
 26. Donation till fattigvården Helsingborg 1599. Helsingborgs Släktforskare 2007:2
 27. Smittkoppor i N:a Åsbo Härad under början av 1800-talet. Byahornet 2007:5
 28. SGF – 70 år. SkåneGenealogen 2007:2
 29. Hamiltons värvade Infanteriregemente SkåneGenealogen 2007:2 och 2008:1
 30. Mordbranden i juni 1760 i Gussarödshusen, Brösarp. Släkt och Bygd (Österlens släkt- och folklivsforskarförening). 2008:1
 31. Knektkontrakt för Kristianstads län. Gydhingen 2008:1
 32. Angde Myntetecknens incasserande 1717. Åsbo Släktblad 2008:1
 33. Humanare spöstraff. SkåneGenealogen 2008:2
 34. Vinst i nummerlotteriet 1812. Åsbo Släktblad 2008:2
 35. Vargar i Skåne under mitten av 1800-talet. Bjäreanor 2008:2
 36. Glimtar från Anfaderns trakter i äldre tid. Några exempel på ärenden som behandlats vid Halmstad häradsrätt i Kvibille 1720-1755. Föredrag som hölls på släktföreningens möte i Nissaström 2008-08-16. www.stenstromhalland.se
 37. Ny upplaga av Släkten Stenström från Halland. Hallandsfarares Information. 2008. nr 82.
 38. Uppsättande av kolerasjukhus i Oderljunga och Perstorp 1831. Byahornet 2009:1.
 39. Byordningar i Halmstads härad. Hallandsfarares Information. 2008. nr 83.
 40. Sjö-Perens och Jernberga-Nilsens emigration till North Branch, Minnesota 1883. Åsbo Släktblad 2009:1.
 41. Kungörelser: Auktion på Herrevadskloster/Stöld på Stockholmsgården i Perstorp. Åsbo släktblad 2009:1.
 42. Kungörelse: Stöld i S:t Olofs kyrka 1817. Släkt och Bygd. 2009:2
 43. Begränsad användning av utländska yppighetsvaror. SkåneGenealogen. 2009:1
 44. Kungörelser: Stöld i Ignaberga kyrka 1817/Försäljning av Broby gästgivargård 1817/Om varggårdar, varggropar och luderplatser. Gydhingen 2009:1
 45. Källor för hembygdsforskning. SLÄKTBRON 2009
 46. Krigsarkivet. Ingår i Ewa Johansson. Släktforskningens mysterier. Lärobok i släktforskning. 4 upplagan Kristianstad 2009.
 47. Kvalitet inom släktforskningen. Ingår i Ewa Johansson a.a.
 48. Förbjudet att ropa Aj i Kyrkan. C-4 Bladet. 2010:1
 49. Klagomål från allmogen i nordvästra Skåne 1693 SkåneGenealogen 2010:1
 50. I vått och torrt. Åsbo släktblad 2010:1.
 51. Ett rop om hjälp från en fattig tiggare i Färingtofta by. Åsbo släktblad 2010:1.
 52. Karl XI lät spränga klosterkyrkan. GAMLA LUND-NYTT 2011, Nr 2
 53. Oderljungas och Perstorps försvunna kyrkoböcker. Åsbo släktblad 2011:1.
 54. Spetsgård. Åsbo släktblad 2011:1.
 55. Kyrkan som kredit- och omsorgsinstitution (tillsammans med Solveig Fagerlund). HSBF-NYTT 2011 Nr 2
 56. Majsjungande för ägg och pengar. Hallandsfarares Information nr 92 juni 2011.
 57. Kyrkoherde Hind i Båstad och Torekov. BjäreAnor juli 2011.
 58. Spelhålan i Perstorp. Byahornet Nr 70:3, 2011.
 59. Kornetten Johan Hökfälts brev från Karl XII:s fälttåg. Åsbo släktblad 2011:2.
 60. Skånsk soldatforskning. Åsbo släktblad 2011:2.
 61. Skånes Genealogiska Förening (tillsammans med Roger Lönnebjer) SKÅNSK SLÄKTFORSKNING 1987 – 2012 SGF:s Jubileumsbok. Skånes Genealogiska förbund
 62. Skånes Knektregister – en historik. Ibm.
 63. Vägar och gästgiverier i Åsbo och Bjäre härader 1793. Åsbo släktblad 2012:2.
 64. Två ledamöter har lämnat oss. SkåneGenealogen 2014:1.
 65. Byordning för Anderstorp, Riseberga 1691. Åsbo Släktblad 2014:1.
 66. Testamentet efter klockarhustrun Mätta Jörgensdotter i Riseberga. Ibm.
 67. Dubbla fäder? Åsbo Släktblad. 2014:2.
 68. Komministern och snapphanen Jöran Hansson Horster. SLÄKT OCH BYGD. Medlemsblad för Österlens släkt- och folklivsforskare. 2014:2.
 69. Stölden i Oderljunga kyrka 1698. Perstorps Församlingsblad Kyrknytt 2014:4.
 70. Halshuggning med verkställighetsproblem. HSBF-NYTT 2015:1.
 71. Klagomål över bristen på färskvatteni Malmö 1693. Angripen 2014:4.
 72. Skånsk soldatforskning, Kävlinge. SLÄKTBRON 2015.
 73. Okvädinsord i Riseberga 1730. Åsbo Släktblad 2015:2.
 74. Förordningen om ”Yppig- och Öfwerflödighets afskaffande” 1731. SkåneGenealogen 2015:2
 75. Norra Åsbo dombok. Gydhingen 2017:1.
 76. Norra Åsbo häradsrätt Dombok 1680-1681. Åsbo släktblad 2017:1.
 77. Läsövning 1 och 2. Åsbo släktblad 2017:1.
 78. Tolkningsövning. Åsbo släktblad 2017:2
 79. Källor för lokal- och hembygdshistorisk forskning. Släkttavlan 68, 2017.
 80. Avgifter till spinnhusfonden. C4-bladet. 2017:2.
 81. Förbud för studenterna i Lund att vistas utomhus om nätterna och för krögarna att servera alkohol efter kl. 9 på kvällarna. LUNDAGENEALOGEN. 2018:1.
 82. Osedlgt leverne. Åsbo släktblad 2018:1
 83. Begränsad användning av yppighetsvaror. SLÄKTBRON 2018.
 84. Inneliggande handlingar vid Lunds rådhusrätt. Lundagenealogen nr 2, 2018.
 85. Fångskjutsar och förplägnad i Ingelstad och Järrestads härader 1761. Släkt och Bygd 2019:1.
 86. Tidningar som hjälp i forskningen. SLÄKTBRON 2019.