Om Mig

Här hittar du mer information om mig och min bakgrund som docent och universitetslektor vid Lunds universitet.

Jag är född 1937 och bodde i Bjärnum och Hässleholm till dess jag år 1960 påbörjade mina universitetsstudier i Lund. Där läste jag framför allt biokemi och mikrobiologi och disputerade 1972 för doktorsgraden. Efter ett par år som universitetslektor och docent vid universitetet anställdes jag på Sockerbolagets forskningslaboratorium som forskare och så småningom som biträdande forskningschef.

År 1985 blev jag chef för Stiftelsen Bioteknisk Forskning som var en av staten och industrin stödd forskningsstiftelse med syfte att initiera forskningsprojekt vid universitet och högskolor. Denna forskningsstiftelse, som hade sitt kontor i forskarbyn Ideon, fusionerades så småningom med SIK i Göteborg till Institutet för livsmedel och bioteknik. Under en tid var jag också adjungerad professor vid Lunds universitet.

År 1997 pensionerade jag mig ungefär samtidigt som familjen flyttade från Furulund, där vi bott över 20 år, till Lund.