Kvalitetsarbete

Som akademisk forskare har jag varit van att handskas med frågor kring källhänvisningar och källkritik. När jag sedan arbetade inom industrin genomförde jag flera kvalitetsundersökningar i olika produktionsanläggningar. Detta, tillsammans med erfarenheterna från kvalitetsutredningen för Släktforskarförbundet, har gjort att jag allt mer kommit att engagera mig i olika frågor som rör släktforskning och kvalitet.

Vid Landsarkivet i Lund drivs sedan mer än tio år projektet Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS) där målsättningen är att registrera alla kyrkböcker i Skåne, Blekinge och Halland och att lägga ut dessa för gratis användning på Internet (http://www.ddss.nu). Trots noggrann kontroll innehöll ändå registren en mängd fel. Jag har därför under mer än tio år hjälpt DDSS med att utarbeta en rad program för kontroll av registren och för att normalisera person- och ortnamn, dödsorsaker och yrken. Dessa program är gjorda i Filemaker som jag arbetat med sedan 1986.

Mina erfarenheter av kvalitetsarbete har gjort att jag hållit ett flertal föredrag om släktforskning och kvalitet.