Föredrag

Här hittar du ca 95 föredrag som jag hållit sedan 2003.

2019

5 julii
Åsbo läktforksare. Klippan . Skånska glasbruket.

7 augusti
Sommarakademin. Bjärnum. Skånska glasbruket.

2018

12 februari
Lunds släktforskarförening. Träffpunkten Laurentiigatan.  Gästgiverier och skjutsväsen.

17 april
Helsingfors släktforskarförening. Stadsarkivet i Helsingborg. Gästgiverier och skjutsväsen.

22 maj
Perstorps kyrka, Perstorp.  Kyrkan och dess verksamhet på 1700-talet.

24 juli
Lund, träffpunkten Karhögs torg. Skånska soldater.

27 oktober
Skånes släktforskarförbund. Lomma. Skånska glasbruket.

13 november
Plastens hus. Perstorp. Skånska glasbruket.

2017

18 mars
Dalbybygdens släkt- och folklivsforskarförening. Kulturhuset Dalby. Domboksforskning.

26 augusti
Släktforskardagarna i Halmstad. Gästgiverier och skjutsväsen.

24 oktober
Lomma-Burlöv släktforskare. ”Gula Paviljongen” Lomma. Domboksforskning.

11 november
Arkivens dag, Falkenbergs bibliotek.  Osedligt leverne.

2016

10 februari
Kvibille Hembygdsförening, Gästis. Osedligt leverne.

24 februari
Dalbybygdens Släkt- och folklivsforskarförening, Enirogården. Osedligt leverne.

19 mars
Nässjö, Släktforsknigens dag. Biblioteketet Osedligt leverne.

4 april
Trelleborg, Söderslätts släkt- och hembygdsforskarförening. Att forska i domböcker.

24 augusti
Helsingborg, Lyckoträffen. Osedligt leverne.

2015

3 mars
Trelleborg, Söderslätts släkt och hembygdsforskarförening. Skånska regementen, knektar och knektnamn.

12 mars
Kävlinge, SiriusOrden. Osedligt leverne.

21 mars
Hallands Släktforskarförening. Osedligt leverne.

24 mars
Landskronabygdens släktforskare. Osedligt leverne.

21 juli
Lund, Träffpunkten Karhögstorg, Skånska glasbruket Henrikstorp, Perstorp.

12 oktober
Lund, Laurentiegatan 18. Lunds släktforskarförening. Att forska i Domböcker.

20 oktober
Helsingborg, Stadarkivet, Helsingborgs släktforskare- och bygdeförening. Osedligt leverne.

2014

18 mars
Malmö släktforskarförening. Lag och etiska överväganden vid publicering av släktforskningsresultat.

16 april
ArkivCentrum Syd. Lund. Osedligt leverne.

6 oktober
Spyken, Lund, historielärarna. Osedligt leverne.

26 november
Kävlingebygdens släkt- och folklivsforskare. Osedligt leverne.

2 december
Staffanstorps släktforskarförening. Osedligt leverne.

8 december
Spyken, Lund, elever i årskurs 3. Osedligt leverne.

2013

20 februari
ArkivCentrum Syd. Skånska regementen, knektar och knektnamn.

12 mars
Klostergårdens bibliotek och KLOK. Skånska regementen, knektar och knektnamn.

15 april
Lunds släktforskarförening. Lag och etiska överväganden vid publicering av släktforskningsresultat.

13 oktober
Linköping, DIS. Lagliga och etiska överväganden vid publicering av släktforskningsresultat.

30 oktober
Klippan, Åsbo släktforskare. Uppgifter om Perstorp i gamla domstolshandlingar.

12 november
Södra Sandbys hembygdsförening. Skånska regementen, knektar och knektnamn.

2012

21 februari
Träffpunkten Gernandtska lyckan, Lund. Sjukvård, fattigvård och undervisning.

19 mars
Landsarkivet i Lund. Skånska regementen, knektar och knektnamn.

20 mars
Träffpunkten Gernandtska lyckan, Lund. Emigrationen.

21 maj
Lunds släktforskarförening. Brännvin och nykterhet.

7 augusti
Träffpunkten Karhögstorg, Lund. Små och stora brott.

10 oktober
Harplinge hembygdsförening. Från gamla domböcker.

13 november
Bibliotekets vänner i Eslöv. Från potatisstöld till barnamord.

29 november
Träffpunkten Gernandtska lyckan, Lund. Gästgiverier och skjutsväsen.

6 december
Träffpunkten Gernandtska lyckan, Lund. Skånska kriget och snapphanarna.

2011

13 januari
Perstorps pensionärsförening. På liv och död. Händelser i Perstorp under 1600 – 1800-talen speglade i häradsrättens handlingar.

18 januari
Träffpunkten Gernandtska lyckan, Lund. Osedligt leverne.

31 januari
Lunds släktforskarförening. Databaser och Råbyprojektet.

19 mars
Stadsbiblioteket, Lund. Släktforskningens dag, Osedligt leverne.

22 mars
Träffpunkten Gernandtska lyckan, Lund. Skånska soldater och soldatnamn.

13 augusti
Släktföreningen Stenströms möte, Vilshärad. Glimtar från anfaderns trakter.

17 oktober
Träffpunkten Gernandtska lyckan, Lund. Från potattisstöld till barnamord. Små och stora brott.

1 november
Träffpunkten Gernandtska lyckan, Lund. Brännvin och nykterhet.

2010

20 januari
Sveriges läromedelsförfattares förbund. Södra gruppen. Osedligt leverne.

27 februari
Oderljunga, Kyrkfolket. Byaliv och byakiv i Oderljunga under 1800-talets början.

3 mars
Klippan, Åsbo släktforskare. Från potatisstöld till barnamord. Små och stora brott ur tingsrättens protokoll.

21 augusti
Släktträff i V:a Torup och Perstorp. Personer och händelser i Västra Torup och Perstorp.

20 oktober
Harplinge hembygdsförening. Byaliv och byakiv i Harplinge och Kvibille under 1700- och 1800-talen.

11 november
Arkivens dag, ACS Lund. Presentation av CD Stora Råby – Brukare och gårdar under 300 år.

2009

5 februari Lund,
Träffpunkten Karhögstorg. Från livet i 1700- och 1800-talets Skåne. Del 6. Gästgiverier och skjutsväsen.

12 februari
Lund, Träffpunkten Karhögstorg. Från livet… Del 7. Präster och klockare

19 februari
Lund, Träffpunkten Karhögstorg. Från livet… Del 8. Skånska kriget och snapphanarna

3 mars
Föreningen Svedala/Barabygden. Skånska Knektar

4 mars
Kävlinge släkt- och hembygdsforskare. Befolkningshistoriska källor

4 maj
Västerkyrkan. Från livet i 1700- och 1800-talets Skåne. Del1

18 september
Ronneby, Arkivkonferens. Källor till lokalhistorisk forskning

22 september
Svalövsbygdens släktforskare. Källor till lokalhistorisk forskning

11 oktober
Kågeröd, DIS-Syd. Källor till lokalhistorisk forskning

20 oktober
Lund, Träffpunkten Karhögstorg. Från livet… Del 9. Emigrationen

3 november
Lund, Träffpunkten Karhögstorg. Från livet… Del 10. Mått, vikt, mynt, priser och löner

14 november
Perstorp, Arkivens dag. LIV och DÖD. Från födelse till ond bråd död

21 november
Revinge byförening. Osedligt leverne

23 november
Lunds släktforskarförening. Små och stora brott

2008

21 februari
Lund, Träffpunkten Karhögstorg. Från livet i 1700- och 1800-talets Skåne. Del 1. Sjuk- och fattigvård/undervisning

28 februari
Lund, Träffpunkten Karhögstorg. Från livet… Del 2. Straff, fångar och fängelser

13 mars
Lund, Träffpunkten Karhögstorg. Från livet… Del 3. Brännvin och nykterhet/Osedligt leverne

2 april
S. Sandby, Träffpunkten. Från livet… Del 1.

9 april
S. Sandby, Träffpunkten. Från livet… Del 2.

16 augusti
Släktföreningen Stenströms möte, Nissaström. Glimtar från anfaderns trakter i äldre tid

10 oktober
Arkivcentrum Syd Jourhavande släktforskare. Skånes knektregister

28 oktober
Lund, Träffpunkten Karhögstorg. Från livet… Skånska knektar och knektnamn

4 november
Lund, Träffpunkten Karhögstorg. Från livet… Del 5. Jordbruk, fiske, hantverk och handel

1 december
Hvilans folkhögskola, Åkarp. Brännvin och nykterhet/Osedligt leverne

9 december
Staffanstorps släktforskare. Brännvin och nykterhet – Lagar, tillverkning, konsumtion och nykterhetssträvande

2007

27 januari
Perstorp, Gustafsborgs AB. Brott och straff i 1800-talets Perstorp.

17 januari
Stoby, Göinge släktforskare. Sockenstämmoprotokollen som källor för lokalhistorisk forskning

6 mars
Helsingborgs släktforskarförening. Sockenstämmoprotokollen som källor för lokalhistorisk forskning

6 augusti
Vittsjö sommarakademi. Skånska knektar

24 augusti
Halmstad, cirkelledarkurs. Kvalitetsproblem vid registrering av kyrkoböcker

25 augusti
Halmstad, släktforskardagarna. Kvalitetsproblem vid registrering av kyrkoböcker

5 september
Kristianstads pensionärsuniversitet Källor för person- och lokalhistorisk forskning

23 oktober
Landskrona släktforskare. Skånska knektar/konsumtion och nykterhetssträvande

2006

9 mars
Lund, Universitet/Landsarkivet. Befolkningshistoriska källor

28 september
Kävlinge släktforskare. Sockenstämmoprotokoll som källa för lokalhistorisk forskning

22 november
Perstorps bibliotek. Brott och brottslingar i 1800-talets Perstorp

27 november
JM-klubben Besök på Landsarkivet

2005

7 februari
Lunds släktforskare. Källor för sockenböcker

2004

20 oktober
Ystads armemuseum. Skånska knektar

2003

22 augusti
Ronneby, ordförandekonferens. Skånes Knektregister.

22 augusti
Ronneby, kursledarkonferens. Hur kan vi öka kvaliteten inom släktforskningen?

25 oktober
Tjörnarps sockengille. Mina förfäder i Tjörnarp.

25 november
Arkivcentrum Syd, SGF. Soldatforskning.