Innehåll

Publicerat

Här hittar du en översikt över alla artiklar som jag har publicerat och du kan även beställa böcker och CD-skivor.

Läs mer
Föredrag

Här hittar du ca 95 föredrag som jag hållit sedan 2003. 2020 18 januari Lund, Stadsbiblioteket Skånska regementen, knektar och knektnamn. 15 februari Hallands släktforskare, Halmstad. Gästgiverier

Läs mer
Släkt- och lokalhistorisk forskning

Vill du veta mer om min forskning? På den här sidan har jag samlat några av de områden som jag har forskat inom.

Läs mer

Skånska Senmedeltid och Renässans

Norra Åsbo härads dombok har länge funnits på Vetenskapssocietetens i Lund lista över skånska handskrifter som är angelägna att ge ut, till gagn för forskare och för en bredare allmänhet.

MIN NYA BOK